• ABN-AMRO workflow

  fluX publiceert voor gebruikers van de ABN-AMRO workflow periodiek een Infosheet waarin we tips en veel gestelde vragen behandelen die actueel zijn.

Infosheet: april 2021
Module: ABN-AMRO workflow

ABN AMRO workflow voor alle taxateurs hetzelfde

Voor alle NRVT- taxateurs die voor ABN AMRO taxeren (of nog  gaan taxeren) wordt de banken workflow binnen het fluX VMS taxatieplatform hetzelfde. Als een taxateur een taxatie-opdrachtbrief ontvangt van ABN AMRO, dan is het noodzakelijk dat de taxateur deze taxatie uitvoert in fluX en aanlevert via de ABN AMRO Workflow in fluX.

Tot voor kort was het koppelen van een taxatie aan ABN AMRO en de workflow die daarna volgt verschillend voor taxaties, die vanuit de lokale ABN AMRO kantoren waren geïnitieerd, vergeleken met de taxaties die centraal vanuit ABN AMRO hoofdkantoor werden uitgezet. Dat verschil gaat verdwijnen: dezelfde workflow is nu voor alle ABN AMRO taxaties van toepassing.

In 2018 introduceerde fluX voor haar gebruikers de mogelijkheid om taxaties via een workflow met het systeem door te zetten naar ABN AMRO. Voor ABN AMRO werd het zo mogelijk taxaties op een gestructureerde wijze, via een transparant werkproces en op basis van een uniform rapport- en rekenmodel aangeleverd te krijgen. Dat was voor ABN AMRO Bank de belangrijkste reden om taxateurs te verzoeken via fluX aan te gaan leveren.

Sinds de introductie van de Banken workflow in 2018 is er vooral op de achtergrond een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. De komst van de SBR Standaard zorgde ervoor dat taxaties op basis van uniforme velddefinities naar de bank worden verstuurd om vervolgens ingelezen te kunnen worden in het backoffice systeem van de bank. Ook heeft ABN AMRO het interne beoordelingsproces van de taxaties verder geoptimaliseerd.

Voorwaarden voor het versturen van een taxatie

Om een taxatie voor ABN AMRO uit te kunnen voeren moet de taxateur beschikken over een SBR connect licentie.

Om een taxatie succesvol bij ABN AMRO te kunnen aanleveren is een aantal zaken verplicht:

Twee bijlagen, te weten:

 1. opdrachtbrief;
 2. opdrachtformulering/objectlijst;
  Deze 2 documenten worden door ABN AMRO verstrekt bij de opdracht als PDF met het verzoek deze als bijlagen te uploaden bij de betreffende taxatie.
 • In de opdrachtbrief wordt een TAX-nummer vermeld. Dit nummer dient te worden opgenomen in het veld: Nummer van de bank.
 • ABN AMRO dient als enig opdrachtgever te worden opgevoerd. Het is niet toegestaan om de klant als opdrachtgever of als mede-opdrachtgever op te nemen.
 • Tenslotte wordt verzocht de taxatie te koppelen aan ABN AMRO zodat de bank de taxatie kan volgen in de workflow.

ABN AMRO workflow: belangrijkste acties

Deze wijziging gaat dinsdagochtend 6 april 2021 in. U hoeft hier verder niets voor te doen. Taxaties die in de “oude” lokale bank workflow staan worden door fluX overgeplaatst naar de algemene workflow.

Voor de taxateur die betrokken is in deze workflow zijn de volgende acties belangrijk:

 1. Het koppelen van de bank aan de taxatie
 2. Het aanbieden van de taxatie aan de bank via de workflow
 3. Wanneer van toepassing: het aanpassen van de taxatie na een administratieve of inhoudelijke controle door de bank en die vervolgens opnieuw aanbieden via de workflow

De stappen (1) koppelen en (2) aanbieden veranderen niet ten opzicht van de huidige praktijk. In het systeem gebeurt dit door de volgende handelingen:

Koppelen

Koppelen kan in tabblad Algemeen > Workflow, onderdeel “Koppeling financier”. Daar kan de taxatie aan ABN AMRO worden gekoppeld. Door deze koppeling te maken wordt aan ABN AMRO toestemming gegeven om de taxatie gegevens te kunnen zien.

Aanbieden

Als de taxatie wordt gekoppeld aan een bank wordt automatisch de eerste workflowstap “Start” geselecteerd. Als de taxatie definitief is gemaakt en voldoet aan de andere toepasselijke eisen (van ABN AMRO en SBR) kan deze worden aangeboden worden aan de bank door in tab Algemeen > Workflow, onderdeel “Workflow stap bank” de volgende workflowstap te kiezen. Vanaf stap “Start” is altijd maar 1 vervolgstap beschikbaar. Bij een marktwaarde < 5 mio is dat de stap “Definitief_Admin” en bij een marktwaarde >= 5 mio is dat de stap “TerBeoordeling_Admin”. Zodra deze volgende stap is geselecteerd, ligt het initiatief bij de bank.

Aanpassen

De bank zal de taxatie administratief en inhoudelijk op feitelijke onjuistheden beoordelen.

Als 1 van die controles leidt tot een wijzigingsverzoek wordt de taxatie geplaatst in een Retour stap. Als dat gebeurt worden de goedkeuringen er af gehaald: de taxatie is weer een concept en dus weer aan te passen (schrijfbaar). Nadat de vereiste aanpassingen zijn gedaan kan de taxatie weer definitief worden gemaakt op de reguliere manier (door uitvoerend taxateur en plausibiliteit). Als de taxatie weer definitief is gemaakt en voldoet aan de andere toepasselijke eisen (van ABN AMRO en SBR) kan deze opnieuw worden aangeboden worden aan de bank door in tab Algemeen  Workflow, onderdeel “Workflow stap bank” de volgende workflowstap te kiezen zoals bij (1).