Actualisatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

Het geactualiseerde handboek modelmatig waarderen marktwaarde peildatum 31 december 2015 is afgelopen woensdag 9 december beschikbaar gekomen. Via de onderstaande link kunt u het handboek via de website van fluX downloaden.

Momenteel zijn wij druk bezig met inventariseren van modelwijzigingen ten opzicht van de eerder versie van het handboek. Vervolgens zullen wij het model aanpassen waar nodig. Zodat de Woningcorporatiemodule voldoet aan de gestelde eisen van het geactualiseerde handboek peildatum 31 december 2015.

Hebt u vragen over het handboek of onze oplossing voor Woningcorporaties m.b.t. modelmatig waarderen. Neem dan contact op met fluX.

Met vriendelijke groet,

André Blok
Email: andre.blok@flux.nl