Blueprint april

WWW.FLUX.NL/BLUEPRINT

UITGAVE NR. 02


BLUEPRINT


fluX Blueprint! Is de naam van ons online informatie platform speciaal voor alle gebruikers van onze modules. In deze februari editie vindt u o.a. tips voor het gebruik van onze woningcorporatiemodule. Wij wensen u veel leesplezier! En heeft u naar aanleiding van deze editie vragen of wilt u over een bepaald onderwerp meer weten? Neem gerust contact op met fluX Blueprint.

Efficiënt invoeren

Voor het efficiënt invoeren van tijdafhankelijke parameters zoals de mutatiegraad of leegwaardestijging kunt u gebruik maken van het principe van extrapolatie. De ingevoerde waarde voor een specifieke periode wordt automatisch overgenomen voor de daaropvolgende periodes tot het moment er een andere waarde is opgegeven.

In het onderstaande invoerscherm – Mutatiegraad doorexploitatie – ziet u een complex met de naam “Complex 1000“. Aan dit complex wilt u de volgende mutatiereeks toevoegen:

Voor periode 1-4: 10%
Voor periode 5-9: 5%
Voor periode 10-15: 3%

U kunt dit doen door slechts 3 invoerwaardes toe te voegen i.p.v. 15

Voor periode 1-4 voert u in jaar 1 – 10,00% in. Voor periode 5-9 voert u in jaar 5 – 5,00% in. Voor periode 10-15 voert u in jaar 10 – 3,00% in. Vervolgens klik u op “Bewaar” en de ontbrekende reeksen zullen automatisch worden ingevuld. 

Het resultaat

Middels de invoer van slechts 3 waardes heeft u een complete reeks toegevoegd! Deze werkwijze is ook van toepassing voor Excel import

Rapportages

De woningcorporatiemodule beschikt over een groot aantal rapportages. Alle rapportages kunt u exporteren naar .pdf, .xlsx en/of .doc. Niet alle rapportages zijn altijd direct zichtbaar, in veel gevallen moet u doorklikken (downdrillen) vanuit het hoofdrapport. Dit kan op ieder veld waar een handje verschijnt.

Voorbeeld

In het rapport “Complexwaardering overzicht” treft de waarderingen van alle complexen in een portefeuille. Wanneer u met de muis over de waarderingen gaat ziet u een handje. Klikt u hierop dan verschijnt het onderliggende rapport, in dit geval het kasstroomoverzicht.

Handboeken 2015 en 2016

De waarderingen van de Handboeken 2015 en 2016 zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Dit komt omdat de handboeken op een aantal belangrijke punten een verschillende waarderingsbenaderingen hanteren welke tot (grote) waardeverschillen kunnen leiden.

Zo hanteert het model bij 2016 andere uitgangspunten ten opzicht van 2015 bij mutatie van woningen welke van invloed zijn op de waardering.

  • In het handboek 2015 vindt de mutatie plaats op basis van hele woningen. In het handboek 2016 is er sprake van fractionele mutaties (fracties). Dit betekent dat een woning eerder muteert waardoor er in de meeste gevallen sprake is van een waardestijging.

Verder verschillen de Handboeken 2015 en 2016 met elkaar op vrijwel alle normatieve uitgangspunten welke eveneens tot waardeverschillen kunnen leiden het betreft hier o.a.:

  • indexreeksen (inflatie, bouwkosten- en loonkostenstijging);
  • leegwaardestijging;
  • kosten (instandhouding, beheer, mutatie-kosten);
  • opbouw disconteringsvoet.

Wilt u toch portefeuilles met elkaar vergelijken dan dient u altijd een aanpassing doen voor de gehanteerde WOZ-waarde.
Voor meer informatie over de WOZ-waarde invoer zie onze maart editie.

Filters toepassen

Tijdens het navigeren kunt u gebruik maken van verschillende filtermogelijkheden die het overzicht voor u vergemakkelijken.

Complexfilter

Voer in het complexfilter een (gedeelte) van de complexnaam of straatnaam in de fluX toont enkel de complexen die voldoen aan deze voorwaarde. Het filter wordt onthouden voor alle schermen waar u naartoe gaat en ook wanneer u kiest om een Excel – export te maken.

Kolomfilter

Wilt u een filter toepassen op een kolom? Dan klikt u op het filter icoon . Vervolgens wordt een dropdown zichtbaar met de criteria waarop u kunt filteren. Alle objecten die voldoen aan de gekozen criteria worden vervolgens getoond.