WWW.FLUX.NL/BLUEPRINT

UITGAVE NR. 01


BLUEPRINT


fluX Blueprint! Is de naam van ons online informatie platform speciaal voor alle gebruikers van onze modules. In deze februari editie vindt u o.a. tips voor het gebruik van onze woningcorporatiemodule. Wij wensen u veel leesplezier! En heeft u naar aanleiding van deze editie vragen of wilt u over een bepaald onderwerp meer weten? Neem gerust contact op met fluX Blueprint.

Welke WOZ-waarde moet ik invoeren?

Onder het tabblad “Woningen” is rechts van de kolom WOZ-waarde de kolom WOZ-waarde peildatum zichtbaar. De WOZ-waarde kunt u handmatig invoeren of via Excel  import inlezen. De WOZ-waarde peildatum – voor het handboek 2016 – is vastgesteld op 01-01-2015 en kan door u niet worden gewijzigd.

Het invoeren van de WOZ-waarde kan op twee manieren.

  1. Voor Handboeken 2014 en 2015 moet u de WOZ-waarde opvoeren als stand van de waardepeildatum. Bij Handboek 2015 (waardepeildatum: 31-12-2015) moet eerst nog zelf de WOZ-waarde indexeren naar 01-01-2016 om deze vervolgens in te voeren in fluX.
  2. Voor Handboek 2016 kunt u direct de WOZ-waarde van uw laatste OZB-beschikking invoeren met peildatum 01-01-2015. De module berekend vervolgens – conform de indexering uit het handboek – de juiste WOZ-waarde.

Welke prognose datum moet ik opgeven?

fluX biedt de mogelijkheid om te waarderen conform de rekenregels en normatieve uitgangspunten van Handboeken 2014, 2015 en 2016. Het is van groot belang dat u, afhankelijk van het gewenste Handboek, 31-12-xxxx opgeeft. U kunt dit opgeven per portefeuille, onder Portefeuille instellingen bij het scherm Algemeen.

Hoe kan ik effectief samenwerken?

Eenvoudig Samenwerken in fluX

Hoe kan ik effectief samenwerken met externe partijen zoals een taxateur, consultant of een accountant? Een unieke functionaliteit van fluX is dat de eigenaar van de data toegang kan verlenen aan verschillende externe partijen. Via onze online supportdesk kunt u de gegevens doorgeven met wie u wilt samenwerken. Wij zullen de betreffende partij(en) toevoegen als uw samenwerkingspartner waarna u deze per portefeuille en/of individueel complex toegang kunt verlenen. U kunt dit opgeven onder Portefeuille instellingen, scherm Toegang.

Op welke manier kan ik gemakkelijk de data in fluX aanpassen?

U kunt per scherm een Excel export doen!

U kunt uw data handmatig wijzigen maar efficiënter is om gebruik te maken van de optie “Excel scherm export”. Middels deze optie kunt u namelijk alle individuele schermen – die voorzien zijn van het Excel Icoon – exporteren (downloaden). Nadat u de gewenste mutaties – in Excel – heeft uitgevoerd kunt u vervolgens het Excel scheet weer importeren (uploaden). Het systeem herkend automatisch welke scherm het betreft. Als u een grote hoeveelheid data wilt aanpassen dan adviseren wij u om deze werkwijze toe te passen.

Meer informatie over Excel export functionaliteit vindt u in onze Excel handleiding. Deze handleiding is beschikbaar (in de applicatie) onder “Documenten” –> tabblad “Woningcorporatie documenten” met de naam “Handleiding Excel im- / export.pdf”

De totalen van VHE-lijst en Complexwaardering overzicht sluiten niet aan

In sommige gevallen sluit de totaal waarde van VHE lijst niet aan met het totaal van de complex waardering. Dit wordt veroorzaakt omdat De VHE-lijst de waarde toont per eenheid. Het rapport “Complexwaardering overzicht” toont de waarde per complex. De som van alle VHE’s in een complex is gelijk aan de waarde van het complex tenzij het complex een negatieve waarde heeft. In dat geval wordt de negatieve waarde wel opgenomen in het rapport “Complexwaardering overzicht” maar niet in het rapport “VHE-lijst”. Dit kan zorgen voor verschillen!

Natuurlijk is het aan de gebruiker om de negatieve waardering van het complex te herzien.