Commerciële Taxaties

  • Commerciële taxaties

    Het basis model van fluX

Meer informatie over het commerciële taxatiemodel

Het commerciële taxatiemodel van fluX is basis van alle taxaties.

Voorbeeld rapport

Het commerciële taxatiemodel van fluX is geschikt voor het waarderen van commerciële complexen. Dit kunnen ook complexen zijn die in gebruik zijn door een eigenaar (Eigenaar/ gebruiker). Het model is voorzien van een groot aantal controles waardoor foutieve invoer direct zichtbaar is. Middels een koppeling met de VEX data (Vastgoed Exploitatie Wijzer) kunnen direct lokale lasten, onderhoud en herbouwkosten worden ingelezen. Het elektronisch delen en laten onderteken van taxaties is efficiënt.

Wilt u het rapport delen of elektronisch laten onderteken door uw collega dan is dit heel eenvoudig te realisern.  Hoewel het voor fluX de eerste stap is om de consument direct te gaan bedienen zal de taxatie altijd door een aangesloten taxateur worden uitgevoerd. Inmiddels maken ruim 500 taxateurs gebruik van verschillende fluX modules. Binnenkort zal daar de leegwaarde module aan worden toegevoegd en kunnen taxateurs hiermee direct aan de slag.

Het rapport zal voor de consument onder de naam “FINANCIERING Woonruimte Taxatie” worden geïntroduceerd.

Leegwaardetaxatie

Een leegwaardetaxatie is de marktwaarde van een woning vrij van huur en gebruik. Dit betekent dat de woning zonder huurcontract en overige gebruiksbelemmeringen kan worden verkocht of aangekocht.

Financieringsaanvraag

Bij het verstrekken van de taxatie-aanvraag heeft de consument volledig inzicht in het taxatieproces en de kosten. De consument maakt een bewuste keuze voor een erkende en onafhankelijke taxateur, op basis van onder andere zijn specialisatie, de doorlooptijd van het taxatieproces en de kosten.

Gevalideerd taxatierapport

Een gevalideerd taxatierapport is voor iedereen gelijk en kan worden bezien als een algemeen betrouwbaar document.

Digitaal formaat

De financier ontvangt het taxatierapport digitaal en kan deze direct inlezen in zijn systeem. Dit bevordert de snelheid van het verwerken van een taxatierapport.