• Assurance-Rapport

    COS-3000

Assurance-rapport

Alfa Accountants heeft in opdracht van fluX de COS3000 Assurance-opdracht naar tevredenheid afgerond. Uit een eerdere analyse van Fakton, in opdracht van het Min. BZK was al gebleken dat de marktwaarderingen van fluX ruim binnen de gestelde bandbreedtes vallen. Mede hierdoor heeft onze certificerende accountant, Alfa – accountants, de COS3000 certificering naar tevredenheid afgerond!

Assurance-rapport opvragen

Gebruikers van de woningcorporatiemodule kunnen op verzoek, een kopie van het COS3000 Assurance Rapport toegestuurd krijgen. Een verzoek kunt u indienen door een email te sturen naar: support@flux.nl

Wilt u in deze mail vermelden waarom u een kopie van het rapport wenst te ontvangen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen zullen wij u een link sturen toesturen om het COS300 Assurance Rapport te downloaden.

Juiste berekening

Door de certificering hebben onze klanten een redelijk mate van zekerheid dat:

  1.  Het gebruik van de fluX software leidt tot een juiste berekening van de prognoses van vastgoed kasstromen, de juiste berekening van marktwaarde taxaties, de rapporten juist zijn opgesteld en dat de marktwaarde in verhuurde staat, zoals vastgelegd in RJ645 Jaarverslaglegging door corporaties én de Woningwet 2015.
  2. De fluX software voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en continuïteit conform de Woningwet 2015 artikel 37 lid
  3. Indien de Marktwaarde in Verhuurde Staat wordt gebruikt in de dVi is verder onderzoek naar de fluX software niet nodig op basis van Hoofdstuk 4 Rubriek C van het ACCOUNTANTSPROTOCOL BESLUIT BEHEER SOCIALE-HUURSECTOR 2014.
  4. De beheers-, validatie- en controlemaatregelen die fluX heeft getroffen, zorgen voor een grote mate van zekerheid ten aanzien van dataveiligheid, betrouwbaarheid, validatie en continuïteit van het fluX automatisering systeem