COS3000 Assurance-rapport

Accountant EY heeft in opdracht van fluX een COS3000 Assurance-opdracht uitgevoerd met als doelstelling om de correcte toepassing van “Het Handboek Marktwaarde in Verhuurde Staat”, alsmede de rekenkundige juistheid van de woningscorporatiemodule te onderzoeken. Onderdelen van deze module zijn; MVS voor de woongelegenheden, BOG/MOG, parkeervoorzieningen en intramuraal zorgvastgoed.

HET COS3000 ONDERZOEK IS EEN UITVOERIG ONDERZOEK. IN SIMPELE BEWOORDINGEN ZIJN DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD:

  1. De opzet en bestaan van procedures op het gebied van releasebeheer zijn beoordeeld.
  2. Diverse medewerkers van de fluX Groep B.V.
  3. Het fluX systeem is beoordeeld.
  4. Schaduw berekeningen zijn uitgevoerd om te beoordelen of fluX het handboek juist heeft geïmplementeerd .

fluX heeft naar aanleiding van feedback van klanten en het COS rapport een aantal wijzigingen doorgevoerd in het rekenmodel. De wijzigingen zijn reeds geïmplementeerd.