fluX is SBR Ready

, , ,

SBR aansluiting fluX

Recent is er een publicatie verschenen op de website van SBR Banken over het aanleveren van SBR rapportages. Daarin staat vermeld dat u als taxateur contact met fluX of TMI dient op te nemen. Dit is voor u als gebruiker van onze modules NIET nodig.

fluX SBR Ready

Binnenkort zijn de fluX modules “SBR Ready”. Dat wil zeggen dat u over de mogelijkheid beschikt (indien gewenst) om rapportages in SBR format bij de bank(en) aan te leveren.

Wij zullen u binnenkort hierover nader informeren.