Harvest & Millten kopen grachtencomplex in Amsterdam

Harvest & Millten hebben een grachtencomplex gekocht tussen de Herengracht en de Reguliersdwarsstraat van GE Artesia Bank, onderdeel General Electric. Volgens het Kadaster bedraagt de prijs 11,5 miljoen euro.

Bron: Vastgoedmarkt