5 VRAGEN AAN ANDRE BLOK

Interview magazine van de Batavia Groep | Juli 2018

André Blok startte eind 2014 bij fluX als Business Developer. Hij kreeg de vrije rol om nieuwe markten voor de taxatiesoftware te verkennen en binnen no time veroverde fluX de woningcorporatiesector. In de functie Manager Team Commercieel is André nu verantwoordelijk voor de Klantgroepen woningcorporaties, taxateurs en beleggers. We legden André 5 vragen voor.

Waarom zijn jullie van fluX ooit gestart met het ontwikkelen van software voor taxaties en hoe zijn jullie in de woningcorporatie-sector terecht gekomen?

fluX heeft in 2011, in samenwerking met de NVM, het Taxatie Management Instituut (TMI) opgericht. Het hoofddoel was de kwaliteit van de taxaties verhogen en deze voor de opdrachtgevers vergelijkbaar te laten zijn door de tijd c.q. bij een eventuele taxateurs wissel. Waar in het verleden iedere taxateur zijn eigen Tekenmodel en rapportage hanteerde, werken er nu ruim 6oo taxateurs met de software van fluX. Eén rekenmodel, één rapportageformaat, volledig gecertificeerd en conform alle standaarden. Toen ik eind 2ol4 startte bij fluX, kreeg ik de vrije rol om nieuwe markten voor onze taxatiesoftware te verkennen. Tijdens een marktverkenning bij onder andere gemeenten, woningcorporaties en beleggers werd bekend dat de woningcorporatiesector verplicht zou worden om hun vastgoed te waarderen tegen de Marktwaarde in Verhuurde Staat. Het was een voor de hand liggende keuze om ons hierop te richten. In vier weken hadden we het Handboek geïmplementeerd en binnen een jaar zo woningcorporaties als klant.

Het succes van fluX is de afgelopen jaren sterk toegenomen. We zijn a1 jaren marktleider op het gebied van taxatiesoftware; er maken alleen al ruim 6oo taxateurs gebruik van onze software! Naast taxateurs werken er nu banken, beleggers, woningcorporaties, adviseurs en accountants in fluX. Gezamenlijk goed voor ruim 1.ooo gebruikers.

Kun je iets vertellen over jouw ervaring met taxaties bij corporaties en de rol van taxateur in dat proces?

Het waarderen tegen Marktwaarde in Verhuurde Staat was bij de introductie inmzoos oor de meeste corporaties nieuw. Waar corporaties in de eerste jaren vooral moeite hadden met het op orde brengen van de brondata (WOZ-waarde, mutatiegraad, GBO), is nu het verklaren van de waardeverschillen een van de grootste aandachtspunten. Het verklaren van de waarde ten opzichte van het vorige waarderingsjaar blijft, mede gelet op de voorgeschreven rekenkundige wijzigingen, voor veel partijen een uitdaging. Gelukkig geeft fluX haar klanten de mogelijkheid om deze vergelijkingen duidelijk in beeld te brengen.

De rol van de taxateur is cruciaal in het waarderingsproces. Door onze jarenlange ervaring zijn we in staat om de taxateur de functionaliteiten te bieden om het proces zo soepel mogelijk te doorlopen. Taxateur zijn enthousiast over het gebruiksgemak van ons pakket. Dit resulteert in een snelle doorlooptijd van het waarderingsproces en doorgaans veel lagere kosten voor de woningcorporatie.

Met één druk op de knop kan de data banuit VIM van Batavia Groep geïmporteerd worden in TMS van fluX. Hier vindt de waardering plaats conform de Marktwaarde in Verhuurde Staat. De resultaten van deze waardering kunnen vervolgens eenvoudig geïmporteerd worden in het PAM van Batavia Groep. We combineren het beste van twee werelden

Eind 2017 zijn Batavia Groep en fluX een samenwerking gestart. Waarom zijn corporaties gebaat bij deze samenwerking?

Batavia Groep en fluX bieden gezamenlijke klanten de mogelijkheid om onze softwarepakketten aan elkaar te koppelen. Met één druk op de knop kan de data vanuit Vastgoed Informatie Model (VIM) van Batavia Groep geïmporteerd worden in TMS van 0uX. Hier vindt de waardering plaats conform de Marktwaarde in Verhuurde Staat. De resultaten van deze waardering kunnen vervolgens eenvoudig geïmporteerd worden in het Portfolio- en Assetmanagement model (PAM) van Batavia Groep. We combineren het beste van twee werelden.

Persoonlijk vind ik het ook mooi dat twee software partijen in alle openheid proberen voor hun klanten de beste oplossing te leveren. fluX werkt graag mee aan gegevensuitwisseling tussen systemen. De klant weet immers zelf wel waar de beste functionaliteiten voor zijn bedrijfsprocessen te vinden zijn.

De meeste corporaties maken gebruik van de basisversie van het Handboek MVS. Verwacht je dat dit de komende jaren gaat veranderen?

De reden dat de meeste woningcorporaties voor de basis versie kiezen, is omdat dit goed genoeg is om te voldoen aan de verplichting voor de jaarrekening. Daarnaast is het vaak de meest eenvoudige, snelle en goedkope oplossing. Corporaties die assetmanagement c.q, vastgoedsturing serieus nemen, kunnen met de basis-versie niet overweg. Aansluitend is mijn verwachting dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken op termijn een full-versie gaat afdwingen.

Een andere verwachting is dat taxateurs meer vrijheden zullen krijgen. Taxateurs moeten een marktwaarde opinie afgeven en ik denk dat in het Handboek meer ruimte komt voor de mening van de expert. Als de taxateur goed gebruik maakt van dit Handboek zijn de uitkomsten/ kasstromen goed bruikbaar voor vastgoedsturing. Ik zie bovenstaande ontwikkelingen beide als positief. Er zal meer bewustwording komen rondom de vastgoedportefeuille en beslissingen op het snijvlak van maatschappelijk en financieel rendement zullen beter worden afgewogen.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

De jaarlijkse wijzigingen in de rekenregels, die zijn voorgeschreven in het Handboek, zorgen voor waarderingsverschillen en daarmee onrust bij verschillende partijen in de markt. Dit leidt vervolgens tot onduidelijkheid omtrent de certificering en acceptatie hiervan. Het afgelopen jaar hebben het Ministerie, de softwareleveranciers en de accountants onder leiding van Aedes getracht de acceptatie van de certificering te verbeteren. Dat is nog niet voor 100% gelukt, maar we hebben goede stappen gemaakt. Een probleem is dat een COS3ooo verklaring vormvrij is. We hopen dat fret Ministerie dwingende voorschriften opstelt voor de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd, waar de verklaring aan moet voldoen, voor wie de verklaring beschikbaar moet zijn en hoe het onderzoek gereviewed kan worden, Een controlerend accountant hoeft dan alleen te toetsen of aan die voorwaarden is voldaan.

Ik hoop dat we de positieve ontwikkelingen van afgelopen jaar samen met alle marktpartijen en het Ministerie een vervolg Kunnen geven. Een stabiel Handboek met duidelijk voorgeschreven kaders inzake de certificering en acceptatie zullen zorgen voor een soepel proces bij de corporaties om te komen tot succesvol afgeronde waarderingen ten behoeve van de jaarrekening en vastgoedsturing.