• Certificeringen

    Lees hier alles over onze certificeringen

ISO 9001 en ISO 27001

Sinds 2016 heeft Flux het Information Security Management System (27001) en het Quality Management System (9001) geïntegreerd geïmplementeerd en ingebed in de dagelijkse praktijk. Bij de certificering is onder meer gekeken naar alle procedures, de risico inventarisatie en de toegepaste controle maatregelen. Onderdeel van de procedures is validatie van de gebruikte rekenmodellen, schermen en rapporten.

ISO-9001

Flux is sinds februari 2016 ISO-9001 gecertificeerd. Ook dit jaar heeft Flux de (her) certificering succesvol afgerond. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement systeem. Ons kwaliteitsmanagement systeem wordt jaarlijks door intern en extern door een geaccrediteerd certificeringsbureau geaudit om te controleren of ons kwaliteitsmanagement systeem aan de norm voldoet. Het doel is om ons kwaliteitsmanagement systeem continu te verbeteren van onze bedrijfsvoering. Het ISO-9001 certificaat geeft onze klanten een goede garantie dat de bedrijfsvoering van Flux op orde is en dat Flux toegewijd is aan continue verbetering.

ISO-27001

Flux is sinds februari 2016 ISO-27001 gecertificeerd. In februari 2019 heeft succesvol de (her) certificering plaats gevonden. Deze certificering toont aan dat Flux als leverancier van Vastgoed Management Tools het gebied van informatiebeveiliging goed op orde heeft. De ISO-27001 norm heeft een lange checklist met controle maatregelen die organisaties kunnen treffen. Het management moet aantonen dat al van toepassing zijnde controle maatregelen ook zijn geïmplementeerd. Welke controle maatregelen van toepassing zijn voor Flux is opgenomen in de Statement Of Applicability.

Juiste berekening

Door de certificering hebben onze klanten een redelijk mate van zekerheid dat:

  1. Het gebruik van de Flux software leidt tot een juiste berekening van de prognoses van vastgoed kasstromen, de juiste berekening van marktwaarde taxaties, de rapporten juist zijn opgesteld en dat de marktwaarde in verhuurde staat, zoals vastgelegd in RJ645 Jaarverslaglegging door corporaties én de Woningwet 2015.
  2. De Flux software voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en continuïteit conform de Woningwet 2015 artikel 37 lid 3. Indien de Marktwaarde in Verhuurde Staat wordt gebruikt in de dVi is verder onderzoek naar de Flux software niet nodig op basis van Hoofdstuk 4 Rubriek C van het ACCOUNTANTSPROTOCOL BESLUIT BEHEER SOCIALE-HUURSECTOR 2014.
  3. De beheers-, validatie- en controlemaatregelen die Flux heeft getroffen, zorgen voor een grote mate van zekerheid ten aanzien van dataveiligheid, betrouwbaarheid, validatie en continuïteit van het Flux automatisering systeem

Juistheid ISO certificaat

De certificaten zijn afgegeven door de certificeringsinstelling nqa. UKAS heeft nqa geaccrediteerd. De internationale ISO organisatie heeft accreditatie instellingen aangewezen. Op de ISO site is UKAS terug te vinden als accreditatie instelling. UKAS is het Engelse equivalent van de Raad voor Accreditatie in Nederland. Bij UKAS kan worden nagevraagd of nqa een geaccrediteerde certificeringsinstelling is.

Bij nqa kan worden nagevraagd of de certificaten inderdaad zijn afgegeven aan Flux.

Ons datacenter is ook ISO gecertificeerd

Het datacenter beschikt over top-tier met ISO-certificering op strategische locaties over de hele wereld.

Datacenter

Het datacenter waar Flux haar diensten heeft ondergebracht beschikt over een ISO certificaat. Het datacenter beschikt over top-tier met ISO-certificering op strategische locaties over de hele wereld, dicht bij de belangrijkste zakencentra in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Elk datacenter is ontworpen volgens de meest strikte specificaties voor performance, betrouwbaarheid en beveiliging. Het datacenter beschikt over redundantie voorzieningen om zeker te zijn van consistente topprestaties, zoals redundante componenten en meerdere actieve paden voor koeling en stroomvoorziening. En noodaggregaten staan klaar om continuïteit te waarborgen tijdens een eventuele stroomstoring.