• TMI Kwaliteitstraat

    Een innovatief systeem voor betere taxaties

Kwaliteitstraat

fluX wil de communicatie met de aangesloten controleurs van de kwaliteitstraat verder optimaliseren. Hiervoor heeft fluX een afgesloten sectie ingericht waar alleen de controleurs van de kwaliteitstraat toegang tot hebben. Hier kunt u niet alleen de voortgang, status en presentaties inzien maar zelf ook actief participeren in discussie omtrent verbeteringen etc..

Doelstelling kwaliteitstraat is om

2000

Taxaties in 2020 te controleren.

Sessie dinsdag 28 januari 2020

Sessie dinsdag 28 januari van 14:30 – 16:30 uur

TMI wilt u graag bedanken voor uw werkzaamheden en deelname aan het TMI controle team. Inmiddels zijn er ruim 750 controles uitgevoerd.
Voor 2020 heeft TMI de intentie om het aantal controles substantieel op te voeren en het controleproces verder te verbeteren.
Voor de verbetering van o.a. het controleproces hebben we uw input nodig. Daarom willen graag alle controleurs uitnodigen om op dinsdag 28 januari om 14:30 uur bij TMI in Amsterdam aanwezig te zijn. Behalve het bespreken van het controleproces wil TMI graag contractuele afspraken gaan maken met alle controleurs over aantal uit te voeren controles voor 2020. Voorafgaande aan de vergadering zullen wij u een concept contract toesturen.

fluX wil graag alle controleurs uitnodigen om dinsdag 28 januari 202 bij fluX aanwezig te zijn om de voortgang van de kwaliteitstraat te bespreken.

TMI Kwaliteitstraat logo

Overzicht aanwezigheid

Overzicht van de controleurs van de Kwaliteitstraat

Naam Email 28 januari aanwezig
Joekie Brons Joekie@bronsconsultancy.nl
Joost Gijsbers j.gijsbers@steenhuijs.com
Koen Sauerborn k.sauerborn@basevalue.nl
Diederik van Petegem diederik@taxgoed.nl
Arjan Bilderbeek arjan@bilderbeekenpartners.nl
Cees Schekkerman cees@nainetherlands.nl
Jan Wolsing jan@zande.nl
Rene Klotz rene@klotz.nu

Sessie donderdag 21 maart 2019

Sessie donderdag 21 maart van 14:00 – 15:30 uur

fluX wil graag de door TMI gestelde doelstelling voor 2019 van het controleren van 2.000 taxaties behalen. Om dit te kunnen realiseren zijn wij de afgelopen drie weken bezig geweest om het controle systeem verder te optimaliseren.  Ook zijn inmiddels een aantal issues verholpen o.a. een probleem met het aanbod.

fluX wil graag alle controleurs uitnodigen om donderdag 21 maart bij fluX aanwezig te zijn om de voortgang van de kwaliteitstraat te bespreken.

TMI Kwaliteitstraat logo

Overzicht aanwezigheid

Overzicht van de controleurs van de Kwaliteitstraat

Naam Email 21 maart aanwezig
Joekie Brons Joekie@bronsconsultancy.nl
Joost Gijsbers j.gijsbers@steenhuijs.com
Koen Sauerborn k.sauerborn@basevalue.nl
Diederik van Petegem diederik@taxgoed.nl
Arjan Bilderbeek arjan@bilderbeekenpartners.nl
Cees Schekkerman cees@nainetherlands.nl
Jan Wolsing jan@zande.nl
Rene Klotz rene@klotz.nu

Schematische weergave workflow

Overzicht van de workflow

Archief en downloads

Hier vind je documentatie en presentaties m.b.t. de kwaliteitstraat

Ontwikkelingen en voortgangBlog door Anne Wanningen

Nu in ontwikkeling: Kwaliteitstraat voor Bedrijfsruimten

Door Anne Wanningen

Op dit moment zijn wij bezig met het onderzoeken van de data van bedrijfsruimte-taxaties in TMS. Zo gaan we onder meer kijken naar de relatieve invloed van opgevoerde correcties of overige waarden.