Handboek modelmatig waarderen marktwaarde

DOWNLOAD BIJLAGE 2 BIJ ARTIKEL 14 VAN DE REGELING TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015

pdfDit waarderingshandboek geeft een basis voor de waardering op marktwaarde van het vastgoed in exploitatie ten behoeve van de jaarrekening van toegelaten instellingen. Hiermee is nadere uitwerking gegeven aan de wettelijke verplichting op basis van de herziene Woningwet om het vastgoed in exploitatie op marktwaarde verhuurd te waarderen.

Waarderen conform marktwaarde

Wilt u als woningcorporatie uw vastgoedportefeuille waarderen conform marktwaarde in verhuurde staat, geheel volgens het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het webbased Taxatie Management Systeem (TMS) van fluX biedt u de oplossing!

Volledige verantwoording af te leggen

Thumbnail for 127336

Sinds januari 2015 is het adviesrapport “Advies uitwerking marktwaarde in verhuurde staat” van Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst openbaar. Het CF adviseert de minister om woningcorporaties in de gegevensopvraging via CorpoData over verslagjaar 2015 informatie te laten aanleveren over de marktwaarde in verhuurde staat. Deze waarderingen volgen hierbij het adviesrapport en het daarbij behorende waarderingshandboek “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat”. Met ingang van verslagjaar 2016 dienen corporaties volledige verantwoording af te leggen in de jaarrekening volgens de rekenmethodiek zoals beschreven in het waarderingshandboek voortkomend uit het adviesrapport.

De oplossing voor woningcorporaties

woco

Het Taxatie Management Systeem (TMS) van fluX biedt woningcorporaties de mogelijkheid om de marktwaarde in verhuurde staat te bepalen volgens het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”. Hierbij kunt u de keuze maken tussen een “Basis”‑ of een “Full”‑versie met daarin verwerkt de normen volgens het waarderingshandboek. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een waardering te maken op basis van vrije invoer. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de normen vanuit het waarderingshandboek. Bij alle drie de versies worden wooncomplexen altijd doorgerekend volgens het doorexploitatieen uitpondscenario.

Aan de slag voor €215,- per maand

De complete “Woningcorporatiemodule” van fluX wordt aangeboden op basis van een vast maandbedrag per gebruiker. Voor € 215,- (excl. btw) per maand kunt u direct aan de slag. De module komt inclusief de import‑/exportoptie voor Excel, zodat u eenvoudig uw gehele portefeuille kunt inlezen. Verder hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud, beheer, back-ups en uw vertrouwelijke gegevens.

Demo aanvragen

Vraag een vrijblijvende demo aan van onze “Woningcorporatiemodule”.
De demo kan zowel bij ons op kantoor als op uw vestiging plaatsvinden.

Adviesrapport

Sinds januari 2015 is het adviesrapport “Advies uitwerking marktwaarde in verhuurde staat” van Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan Minister voor Wonen en Rijksdienst openbaar. Het CFV adviseert de Minister om Woningcorporaties over verslagjaar 2015 informatie te laten aanleveren over de marktwaarde in verhuurde staat. Deze waarderingen volgen hierbij de normen uit het adviesrapport en het daarbij behorende waarderingshandboek “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat”.

Onderzoek

Een partner met ervaring

tmi

Het TMS van fluX heeft zich bewezen bij taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedbranche. Op dit moment gebruiken bijna 500 taxateurs deze module om commercieel en residentieel vastgoed te waarderen. Het systeem is online beschikbaar, het is daarom niet noodzakelijk om software te installeren op uw computer. Vanaf ieder willekeurig werkstation kunt u direct aan de slag. De waardering blijft digitaal geregistreerd en kan als PDF op uw eigen server worden opgeslagen. Ook kunt u taxateurs en/of medegebruikers toegang verlenen tot één enkel complex of tot de gehele portefeuille.

Hoe werkt het TMS van fluX

Waarderen zonder beperkingen

U hebt de mogelijkheid om meerdere portefeuilles aan te maken met daaronder één of meer complexen met verhuurbare eenheden. Het aantal portefeuilles, complexen en verhuurbare eenheden zijn ongelimiteerd en kunnen worden aangemaakt door het inlezen (importeren) van een Excel-bestand. Deze stap kunt u zelfstandig (meermaals) uitvoeren en het is eenvoudig, snel en efficiënt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om handmatig in het systeem complexen en/of verhuurbare eenheden aan te maken.

Vervolgens kunt u starten met de waardering van uw vastgoedportefeuille of een complex toekennen aan een taxateur die vervolgens een externe waardering kan uitvoeren of valideren. Bij de externe waardering kunt u door middel van een workflowschema de status van de waardering volgen totdat deze in conceptvorm bij u wordt afgeleverd. Dit gehele proces wordt binnen het TMS van fluX doorlopen

Woningcorporatie Brochure

Download hier onze “Woningcorporatie brochure”

pdf

Uw gegevens staan bij ons NIET in The Cloud

Uw data is bij ons veilig

Flux beschermt bedrijfsgevoelige informatie van zijn gebruikers met de grootste zorgvuldigheid en juist om die reden staan onze servers NIET in “The Cloud”. Onze servers bevinden zich op een beveiligde locatie in Amsterdam en zijn gemirrorde uitgevoerd waardoor wij een beschikbaarheid kunnen garanderen van 99,7%.

Helpdesk

Hebt u support nodig?
+31 (0)85 401 63 70
Neem contact op met onze helpdesk
Bereikbaar op werkdagen van:
09:00 – 18.00 uur