Normaliteitsassumpties in Modelmatige Waardebepalingen voor Residentieel Vastgoed

Amsterdam,26 juni 2019

Modelmatige waardebepalingen spelen een steeds grotere rol in financieringsprocessen. fluX heeft de risico’s die deze trend met zich mee brengen onderzocht en uiteengezet in een whitepaper. Deze publicatie is bedoeld om inzicht te bieden in de technische beperkingen die moderne machine-learning technieken op dit moment ondervinden binnen het vakgebied van modelmatige waardebepalingen voor vastgoed. Wij vinden het belangrijk dat deze discussie gevoerd wordt en nemen daarom het initiatief door onze eigen bevindingen te delen.

fluX levert sinds halverwege 2018 de inhoudelijke expertise aan de NVM om modelmatige waardebepalingen mogelijk te maken.

Abstract:

De implicaties van modelmatige waardebepalingen voor financiering van residentieel vastgoed worden niet goed begrepen en de negatieve invloeden worden onderschat. Modellen neigen tot overschatting voor het goedkopere prijssegment. Het vakgebied kent geen breedgedragen definitie van nauwkeurigheid en de normen die gesteld worden door belanghebbenden geven te veel ruimte voor interpretatie. Een behouden interpretatie van die normen schetst een beeld dat zoveel ruimte voor afwijking laat dat voorspellingen in de praktijk alleen bruikbaar zijn als grove indicatie. Het kwantificeren van onzekerheid en nauwkeurigheid van individuele voorspellingen is een fundamenteel onoplosbaar probleem en benaderingen worden door verschillende leveranciers op zeer uiteenlopende manieren bepaald. Meer onderzoek is nodig om acceptabele en niet-acceptabele werkwijzen in kaart te brengen. Beleidsmakers moeten meer inzage krijgen in de mogelijke risico’s en kunnen hierin niet simpelweg vertrouwen op een zelfreinigend vermogen van de markt.