Door Anne Wanningen

Op dit moment zijn wij bezig met het onderzoeken van de data van bedrijfsruimte-taxaties in TMS. Zo gaan we onder meer kijken naar de relatieve invloed van opgevoerde correcties of overige waarden. In de figuur hieronder is te zien dat voor 95% van de taxaties (blauw) correcties en overige waarden minder dan 30% van de taxatiewaarde opmaken. De overige 5% (rood) gedraagt zich daarmee afwijkend en wordt straks voor controle gemarkeerd.

Figuur 1 toont Correcties en Overige Waarden als percentage van de Marktwaarde

Aannemelijke verklaringen

Veelal zullen er uiteraard heel aannemelijke verklaringen zijn voor dergelijke extreme statistieken. Zo bijvoorbeeld het datapunt uiterst links in bovenstaand figuur 1; dit betreft een oude scheepswerf in Amsterdam die omgebouwd moet worden naar kantoorcomplex. De taxateur heeft er voor gekozen dit op te geven als renovatiekosten van Eur 800.000 in jaar 1. Dat, gecombineerd met de veronderstelde markthuur voor het toekomstig complex dat volgens hem op iets meer dan een ton per jaar uit zou moeten komen, verklaard waarom een enkele correctie vier maal de taxatiewaarde aan kan nemen. Uiteraard zijn dat vooralsnog gevallen die we graag nog even nader inspecteren..