fluX VMS

Inmiddels hebben ruim 1.400 taxateurs gekozen voor het fluX VMS platform. Met 9 verschillende taxatiemodellen is ons platform geschikt voor zowel kleine als grote organisaties.

Het fluX VMS taxatieplatform

Een platform waarmee professionals op een betrouwbare, intelligente en efficiënte wijze taxaties kunnen uitvoeren.

Commerciële taxaties

Taxatiemodel BEL | EGB

Dit model is geschikt voor het waarderen van commercieel vastgoed. Zodra u succesvol de educatieverplichting heeft afgerond zal dit model voor u beschikbaar zijn. Hiermee kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie of als een belegging.


Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Wooncomplex taxaties

Taxatiemodel WON

Dit model is geschikt voor het waarderen van wooncomplexen. De invoer maakt het mogelijk om op zowel complexniveau als woningniveau gegevens in te voeren en te verwerken. Vervolgens worden zowel een uitpond als doorexploitatie -scenario uitgewerkt.

Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Buy To Let (BTL) woningtaxaties

Taxatiemodel BTL

Het Buy To Let taxatiemodel is ontwikkeld om enkele(n) verhuurde woningen te taxeren. U kunt op basis van huurinkomsten een NAR waardering maken. Deze module kan ook gekoppeld worden aan een commerciële waardering.

Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Residuelegrondwaarde taxaties

Taxatiemodel ONT

Met dit model van fluX kunt u een berekening maken van een residuele grondwaarde voor een taxatie van een (her)ontwikkeling. De module bevat zowel commerciële eenheden als woningen en is in staat kleine maar ook omvangrijke ontwikkelingen te taxeren.

Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Exploitatiegebonden taxaties

Taxatiemodel EXG

Dit model is een uitbreiding van het commerciële taxatiemodel waar een extra scenario wordt uitgewerkt voor het waarderen van een exploitant. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken. De taxateur geeft in de rapportage aan welke van de berekende waarde de markt weerspiegelt.

Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Agrarisch en landelijk taxaties

Taxatiemodel ALV

Dit model is toegespitst op agrarisch en landelijke exploitatie en betreft een uitbreiding op het commerciële taxatiemodel. Met dit model wordt een extra scenario uitgewerkt voor het waarderen van agrarisch en landelijke ondernemen. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken.

Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Woningcorporatie taxaties

Taxatiemodel MVS

Wilt u als woningcorporatie uw vastgoedportefeuille waarderen conform marktwaarde in verhuurde staat, geheel volgens de het rapport “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” Het Woningcorporatiemodel is net zoals alle modellen een web-based oplossing. Middels de Excel import/export kunt u eenvoudig grote portefeuilles importeren en exporteren.

Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Individuele woningtaxaties

Taxatiemodel HOU

Dit model is geschikt voor het waarderen van commercieel vastgoed. Zodra u succesvol de educatieverplichting heeft afgerond zal dit model voor u beschikbaar zijn. Hiermee kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie of als een belegging.


Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Grondperceel taxaties

Taxatiemodel LAN

Met dit model kunt u eenvoudig de waarde van een grondperceel rapporteren indien een uitgebreide residuele grondwaarde berekening niet van toepassing is.

Wilt u gebruik gaan maken van het fluX VMS? Dan dient u te voldoen aan de gestelde educatieverplichting tevens dient u te beschikken over een fluX VMS licentie. Het proces bestaat uit drie eenvoudige stappen.


Professionals kiezen voor fluX

Taxaties

Totaal aantal uitgebrachte taxaties via fluX VMS in 2021

51135

Marktwaarde

Totale marktwaarde van de uitgebrachte taxaties in 2021

101254000000