release-notes-intern

 • Release Notes

  Release Notes hebben als doel om onze gebruikers te informeren over de wijzigingen die wij hebben doorgevoerd.

Displaying 1 - 25 of 547

 VMS Versie Korte omschrijving Modules Impact op de waardering?Pdf
Release VMS 3.92Residuele grondwaarde taxaties toegevoegd aan mantelrapport
 • Portfoliomodule
 • Rapporten
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Correctie NET huurovereenkomsten in jaar 1 rechtgezet
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Download PDF
Release VMS 3.92Erfpacht indexering in periode 1 rechtgezet
 • Woningwaarde | HOU
 • Grondwaarde | LAN
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Agrarisch en landelijke taxaties | ALV
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Ja Download PDF
Release VMS 3.92Nieuwe indeling tabbladen 'Commercieel' en 'Residentieel'
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Benaming tekstveld 'Courantheid voor verhuur' aangepast
 • Agrarisch en landelijke taxaties | ALV
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Tekstrapport: bandbreedte voor verhuurtijd (maanden)
 • Rapporten
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Agrarisch en landelijke taxaties | ALV
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Nieuwe kopieerwijze voor object
 • Algemeen
 • Woningwaarde | HOU
 • Grondwaarde | LAN
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Agrarisch en landelijke taxaties | ALV
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.92XBRL-bestand aanmaken zonder financier
 • SBR
Nee Download PDF
Release VMS 3.92ALV: samenvatting
 • Rapporten
 • Agrarisch en landelijke taxaties | ALV
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Mogelijkheid om exitwaarde opstallen/sloop te indexeren naar exit moment
 • Woningwaarde | HOU
 • Grondwaarde | LAN
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Agrarisch en landelijke taxaties | ALV
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Extra KPI's linkernavigatiescherm
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Verduidelijking en uitbreiding benamingen en tooltips
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Inzichtelijkheid in nog te plausibiliseren taxaties
 • Plausibiliteitsverklaring
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Hoofdlettergevoeligheid opgelost
 • Backtesting
Nee Download PDF
Release VMS 3.92'Gebruiker' en 'workflowstap' toegevoegd bij opgevoerd commentaar
 • Workflow
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Volgorde toegevoegd aan commentaar in workflowscherm
 • Workflow
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Walkscore
 • Portfoliomodule
Nee Download PDF
Release VMS 3.92'WWS-huur' en 'max. redelijke huur' toegevoegd aan begrippenlijst
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Overzicht 'Totaal aantal percelen en appartementsrechten' toegevoegd
 • Woningwaarde | HOU
 • Grondwaarde | LAN
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Agrarisch en landelijke taxaties | ALV
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Gelijke waardepeildatum bij gecombineerd object noodzakelijk
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.92Grootte van tekstveld 'Andere waardering' aangepast
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Agrarisch en landelijke taxaties | ALV
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.9Woningcorporaties: disconteringsvoet
 • Woningcorporatiemodule | MVS
Ja Download PDF
Release VMS 3.9Woningcorporaties Handboek 2022: Exploitatieverlichting
 • Woningcorporatiemodule | MVS
Ja Download PDF
Release VMS 3.9Woningcorporaties Handboek 2022: Tabel 10 factor COROP-gebied en G4
 • Woningcorporatiemodule | MVS
Ja Download PDF
Release VMS 3.9Bedrijfsopstallen omschrijving en foto
 • Agrarisch en landelijke taxaties |ALV
 • Rapporten
Nee Download PDF
 VMS Versie Korte omschrijving Modules Impact op de waardering?Pdf