Samenwerking AAG en fluX

,

Amsterdam, 29 augustus 2018

Per 1 september 2018 zijn AAG en fluX een samenwerking aangegaan. fluX is marktleider op het gebied van taxatiesoftware. Meer dan 1.000 gebruikers, vanuit taxateurs, banken, beleggingsmaatschappijen, woningcorporaties en accountantskantoren, maken gebruik van deze software. AAG, specialist in het taxeren en waarderen van zorgvastgoed, zet de software van fluX in voor het taxeren.

Aanleiding voor deze samenwerking is de groeiende noodzaak om zorgvastgoed te taxeren. Dankzij het gecertificeerde model kan AAG het zorgvastgoed nog zorgvuldiger waarderen. Voor fluX is het een uitstekende mogelijkheid het aantal gebruikers van haar model te laten groeien.

Samen verbeteren

Met kennis van AAG heeft fluX haar Exploitatie Gebonden-model verder verbeterd. De beschikbaarheid van een EBITDA en een DCF-methodiek, zorgt dat zorgvastgoed met vaak specifieke kenmerken correct gewaardeerd kan worden. Het model houdt op jaarbasis rekening met andere opbrengsten en uitgaven. Hierdoor kan ander gebruik van het gebouw, gedurende de beschouwingsperiode, onderdeel van de waardering zijn. Daarmee kan het perspectief van een taxateur cijfermatig in het model worden vertaald.

Toekomstscenario’s

Om de waarde van het vastgoed te bepalen, is het noodzakelijk om na te denken over het gebruik de komende tien tot vijftien jaar. Wordt het huidige gebruik voortgezet of moet er een andere doelgroep worden gehuisvest? Wat betekent dit dan vervolgens voor opbrengsten en voor het gebouw? Is het noodzakelijk om te verbouwen en welke kosten zijn er mee gemoeid? Of is het gebouw niet in voldoende mate onderscheidend ten opzichte van vergelijkbare aanbieders waardoor er leegstand ontstaat?

Het Exploitatie Gebonden-model van fluX kan elk scenario verwerken. De kasstromen, die op jaarbasis vanuit het perspectief verbonden zijn aan (een gedeelte van) het object kunnen worden opgenomen. Ook is het mogelijk om per gebouwdeel een eigen discontovoet en exit yield te bepalen, om zo de waardering verder aan te sluiten op het toekomst perspectief.

Dankzij de samenwerking tussen AAG en fluX kunnen taxateurs, adviseurs, financiers en zorgorganisaties het zorgvastgoed met behulp van het Exploitatie Gebonden-model op een zorgvuldige en éénduidige wijze waarderen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Blok van fluX:
Tel: 085 – 401 63 70
E-mail: andre.blok@flux.nl
www.flux.nl