Release Note Form Beta

Displaying 1 - 25 of 684

[BUG] Cover Ooms all have TMI logo

Datum toegevoegd/aangepast

--

Residuele grondwaarde taxaties toegevoegd aan mantelrapport

Datum toegevoegd/aangepast

04-10-2023

Correctie NET huurovereenkomsten in jaar 1 rechtgezet

Datum toegevoegd/aangepast

--

Erfpacht indexering in periode 1 rechtgezet

Datum toegevoegd/aangepast

--

Nieuwe indeling tabbladen 'Commercieel' en 'Residentieel'

Datum toegevoegd/aangepast

--

Benaming tekstveld 'Courantheid voor verhuur' aangepast

Datum toegevoegd/aangepast

--

Tekstrapport: bandbreedte voor verhuurtijd (maanden)

Datum toegevoegd/aangepast

--

Nieuwe kopieerwijze voor object

Datum toegevoegd/aangepast

--

XBRL-bestand aanmaken zonder financier

Datum toegevoegd/aangepast

--

ALV: samenvatting

Datum toegevoegd/aangepast

--

Mogelijkheid om exitwaarde opstallen/sloop te indexeren naar exit moment

Datum toegevoegd/aangepast

--

Extra KPI's linkernavigatiescherm

Datum toegevoegd/aangepast

--

Verduidelijking en uitbreiding benamingen en tooltips

Datum toegevoegd/aangepast

--

Inzichtelijkheid in nog te plausibiliseren taxaties

Datum toegevoegd/aangepast

--

Hoofdlettergevoeligheid opgelost

Datum toegevoegd/aangepast

--

'Gebruiker' en 'workflowstap' toegevoegd bij opgevoerd commentaar

Datum toegevoegd/aangepast

--

Volgorde toegevoegd aan commentaar in workflowscherm

Datum toegevoegd/aangepast

--

Walkscore

Datum toegevoegd/aangepast

--

PRT - rapportage: Complex-lijst KPI's

Datum toegevoegd/aangepast

--

'WWS-huur' en 'max. redelijke huur' toegevoegd aan begrippenlijst

Datum toegevoegd/aangepast

--

Overzicht 'Totaal aantal percelen en appartementsrechten' toegevoegd

Datum toegevoegd/aangepast

--

Gelijke waardepeildatum bij gecombineerd object noodzakelijk

Datum toegevoegd/aangepast

--

Grootte van tekstveld 'Andere waardering' aangepast

Datum toegevoegd/aangepast

--

HOU-module: VVE-drop down 'n.v.t.' toevoegen

Datum toegevoegd/aangepast

--

"Financiering" toevoegen aan dropdown "Aanleiding waardering

Datum toegevoegd/aangepast

--