Release notes tabel

Displaying 1 - 34 of 34

 VMS Versie Korte omschrijving Modules Impact op de waardering?Pdf
Release VMS 3.5Aanmaken van een Scenario
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
 • Buy-to-Let | BTL
 • Agrarisch en landelijke taxaties |ALV
Nee Download PDF
Release VMS 3.5KWIN data beschikbaar in Flux A&LV module
 • Agrarisch en landelijke taxaties |ALV
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Winkelcentra: NAR, Disconteringsvoet en Exit Yield invoeren per ruimte
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Bij Markthuurwaarde de velden courantheid verkoop uit het rapport
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Mogelijkheid om bedrijfswoning toe te voegen
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Blokkerende melding voor kvk nummer organisatie
 • Algemeen
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Ontwikkeling: commercieel leegstand
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Ja Download PDF
Release VMS 3.5BTW schade telt niet mee
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Ja Download PDF
Release VMS 3.5Herzieningshuur
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Ja Download PDF
Release VMS 3.5Percelen: Indexering per 3 jaar ipv alleen 5 jaar of jaarlijks.
 • Erfpacht
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Tabel overzicht ruimtetypes
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Portfolio niveau Percelen: appartementsrechten toevoegen
 • Portfoliomodule
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Tekstveld: Toelichting eigendom perceel
 • Erfpacht
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Inkoopkosten corrigeren
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Workflow: Dashboard aanpassen
 • Algemeen
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Vervangingswaarde
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Kosten Complex van WON en BTL vergelijken
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Bij sloop dubbele straf op theoretische huur
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Ja Download PDF
Release VMS 3.5Extra tekstvelden
 • Grondwaarde | LAN
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Referenties
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Extra analyse tekstvelden in de rapportages
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Algemeen/Percelen: Bouwjaar overnemen vanuit BAG naar algemeen complex
 • Algemeen
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Bij sloop, transactiekosten uit rapportage
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Ja Download PDF
Release VMS 3.5Residuele grondwaarde per woningtype telt niet op naar totaal residuele grondwaarde
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Goodwill controlemelding
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Woning wel of niet geliberaliseerd, punten < lib grens, maar huur door beschermd > lib grens
 • Buy-to-Let | BTL
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Overschrijven normalisatie
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5EXG Zorg: NHC gegevens toevoegen
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Afronden bedrijfswoning bij marktwaarde
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Omzet per ruimte per jaar tonen in rapportage
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5AGA: Canon per HA toevoegen
 • Agrarisch en landelijke taxaties |ALV
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Exitwaarde verdisconteert met kortere periode
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Ja Download PDF
Release VMS 3.5Vervangingswaarde
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Rapport Rente / Baten
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Rapporten
Nee Download PDF
 VMS Versie Korte omschrijving Modules Impact op de waardering?Pdf