fluX VMS Release Notes

Displaying 1 - 25 of 547

 VMS Versie Korte omschrijving Modules Impact op de waardering?Pdf
Release VMS 3.92'Gebruiker' en 'workflowstap' toegevoegd bij opgevoerd commentaar
 • Workflow
Nee Download PDF
Release VMS 3.92'WWS-huur' en 'max. redelijke huur' toegevoegd aan begrippenlijst
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
Nee Download PDF
Release VMS 2.0 | Q3 2018% contract elementen
 • Commerciële taxaties
Nee Download PDF
Release VMS 2.0 | Q3 2018% kosten o.b.v. markthuur
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
ReleaseA&LV niet in release
 • Agrarisch en landelijke taxaties
Nee Download PDF
Release VMS 3.2A++++ toevoegen aan energielabel
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Nee Download PDF
Release VMS 3.2Aangepaste contracthuur bij BTL
 • Buy-to-Let | BTL
Ja Download PDF
Release VMS 3.5Aanmaken van een Scenario
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
 • Buy-to-Let | BTL
 • Agrarisch en landelijke taxaties |ALV
Nee Download PDF
Release VMS 3.7Aanpassen labels lastenoverzicht subtotalen
 • Buy-to-Let | BTL
Nee Download PDF
Update VMS 2.0Aanpassing automatische leegstand berekening voor stuks = 1 bij ruimtetypes voor de DCF waardering (niet voor NAR waardering)
 • Commerciële taxaties
Ja Download PDF
Release VMS 2.0 | Q3 2018Aanpassing Banken Workflow
 • Workflow
Nee Download PDF
Release VMS 3.5Aanpassing berekening contractcorrecties in de ontwikkelingsmodule
 • Residuelegrondwaarde taxaties | ONT
Ja Download PDF
Release VMS 3.8Aanpassing berekening voor niet-woningen (parkeren), bij leegstand
 • Buy-to-Let | BTL
Ja Download PDF
Update VMS 2.0Aanpassing bruto netto traject voor exitwaarde uitponden
 • Wooncomplex taxaties | WON
Ja Download PDF
Release VMS 3.0Aanpassing contracthuur elementen bij een markthuur van 0 euro
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Ja Download PDF
Release VMS 3.6Aanpassing D1
 • Rapporten
Nee Download PDF
Release VMS 3.2Aanpassing duurzaamheidsparagraaf na analyse
 • Rapporten
Nee Download PDF
UpdateAanpassing energie prestatielabels
 • Woningcorporatiemodule
 • Commerciële taxaties
 • Wooncomplex taxaties
 • Residuelegrondwaarde taxaties
 • Exploitatie gebonden taxaties
 • Agrarisch en landelijke taxaties
Nee Download PDF
Update VMS 2.0Aanpassing erfpachtcorrectie ONT module
 • Residuelegrondwaarde taxaties
Ja Download PDF
Update VMS 2.0Aanpassing exitwaarde opstallen bij afloop erfpacht
 • Commerciële taxaties
Ja Download PDF
Release VMS 2.0Aanpassing exitwaarde woningen voor uitponden en doorexploitatie
 • Wooncomplex taxaties
Ja Download PDF
Update VMS 2.0Aanpassing grondwaarde bij uitgifte
 • Residuelegrondwaarde taxaties
Nee Download PDF
Release VMS 3.2Aanpassing HOU module
 • Woningwaarde | HOU
Ja Download PDF
IncidentAanpassing indexatie voor Forecast
 • Woningcorporatiemodule | MVS
Ja Download PDF
Release VMS 3.2Aanpassing kapitalisatiefactor voor de Verhuurdersheffing
 • Woningcorporatiemodule | MVS
Ja Download PDF
 VMS Versie Korte omschrijving Modules Impact op de waardering?Pdf