fluX VMS Release Notes

Displaying 1 - 25 of 547

 VMS Versie Korte omschrijving Modules Impact op de waardering?Pdf
Release VMS 3.6Beschermd Stads- dorpsgezicht 15% opslag op de WWS punten huur
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
Download PDF
Release VMS 3.6Referentie database: weergave Leegwaarde en Koopreferenties
 • Referenties
Download PDF
Release VMS 3.6Weergave percentages verhuurdersheffing
 • Wooncomplex taxaties | WON
 • Buy-to-Let | BTL
Download PDF
Release VMS 3.7Erfpacht % grondwaarde bij herziening
 • Erfpacht
Download PDF
Release VMS 3.7Verplaatsen 'Historische exploitatie analyse' & 'prognose analyse'
 • Exploitatie gebonden taxaties | EXG
Download PDF
Release VMS 3.92Correctie NET huurovereenkomsten in jaar 1 rechtgezet
 • Commerciële taxaties | BEL | EGB
Download PDF
ReleaseInformatie software release
 • Woningcorporatiemodule
 • Portfoliomodule
 • Commerciële taxaties
 • Wooncomplex taxaties
 • Residuelegrondwaarde taxaties
 • Exploitatie gebonden taxaties
 • Agrarisch en landelijke taxaties
 • Fiscale taxaties
 • Workflow
Ja Download PDF
UpdateBerekening van de verzekeringspremie
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
ReleaseMutatiekosten en VHE lijst
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
UpdateLeegwaarde index bij full-waardering
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
UpdateVerhuurdersheffing
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
UpdateNieuwe Wet verhuurdersheffing 2017
 • Wooncomplex taxaties
Ja Download PDF
UpdateDubbele kosten index over verzekering als het promillage verzekeringspremie is overschreven
 • Commerciële taxaties
Ja Download PDF
UpdateVerhuurderheffing
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
UpdateVerkopen aan zittende huurders
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
UpdateMaximaal redelijke huur
 • Woningcorporatiemodule
 • Wooncomplex taxaties
Ja Download PDF
UpdateAanvangsleegstand bij parkeerplaatsen
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
UpdateDubbele afslag bij uitponden in de mutatieleegstand
 • Wooncomplex taxaties
Ja Download PDF
UpdateIndex kwaliteitskorting grens voor studenteneenheden
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
UpdateIndex kwaliteitskorting grens voor studenteneenheden
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
UpdateLiberalisatiegrens
 • Woningcorporatiemodule
Ja Download PDF
ReleaseStandaard waterschaps- en polderlasten toegevoegd voor Koeter 2017
 • Commerciële taxaties
 • Wooncomplex taxaties
 • Exploitatie gebonden taxaties
 • Agrarisch en landelijke taxaties
Ja Download PDF
ReleaseVerdubbeling Excel capaciteit
 • Woningcorporatiemodule
 • Portfoliomodule
Ja Download PDF
UpdateAanpassing Ridderkerk OZB tarief niet woningen eigenaar Koeter 2017
 • Commerciële taxaties
Ja Download PDF
UpdatePuntentabel woningen zelfstandig onzelfstandig 2017
 • Wooncomplex taxaties
Ja Download PDF
 VMS Versie Korte omschrijving Modules Impact op de waardering?Pdf