Verklaring waardeverschillen handboek 2015 | 2016

,

Zoals u weet, kunnen er grote waardeverschillen ontstaan tussen de waarderingen conform Handboek 2015 en Handboek 2016.

De verschillen als gevolg hiervan kunnen oplopen tot wel meer dan 20 % en in veel gevallen weigeren accountants dan een goedkeuringsverklaring af te geven. Kort gezegd komen de waardeverschillen tot stand door wijzigingen in:

A. Data
De opgevoerde data vanuit de Woningcorporatie, denk hierbij aan aantal eenheden, aangepaste contracthuur, etc.

B. Normatieve uitgangspunten
Zoals verplicht vanuit het Handboek. Denk hierbij aan indexreeksen, voorgeschreven kosten, disconteringsvoet, etc.

C. Rekenmethodiek
Verplicht vanuit het Handboek. De rekenmethodiek van Handboek 2016 wijkt op meerdere onderdelen af van het Handboek 2015. De rekenregel met de grootste impact voor de waardering is het fractioneel muteren (Handboek 2016) versus het muteren van hele woningen (Handboek 2015). Bovenstaande wijzigingen zorgen ervoor dat de verschillen tussen de waarderingen van 2016 en 2015 niet verklaard kunnen worden.

Accountants
Accountants wensen deze waardeverschillen dan ook te verklaren door de impact van een andere rekenmethodiek (punt C) buiten beschouwing te laten. Om hierin te voorzien zal fluX voor gebruikers van de woningcorporatiemodule een gescheiden omgeving creëren, waar men de waarderingen over 2015 opnieuw kan berekenen met de Data (punt A) en de Normatieve uitgangspunten (punt B) van 2015, én de Rekenmethodiek (punt C) van 2016.

Geen extra kosten
fluX heeft besloten om deze extra service geheel kosteloos aan te bieden en met grootst mogelijke voorrang voor haar gebruikers beschikbaar te stellen. De verwachting is dat deze service medio volgende week beschikbaar zal zijn. Zodra de voorbereidingen succesvol zijn afgerond wordt u hierover geïnformeerd.

We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen? Dan verzoeken wij u om gebruik te maken van onze fluX Support desk

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *