Over fluX

fluX is een innovatief IT bedrijf voor de Vastgoedmarkt. fluX ontwikkelt en vermarkt Webgebaseerde oplossingen, om zo onderlinge communicatie te vergemakkelijken, beheerkosten van IT te minimaliseren en dure implementatie trajecten te voorkomen. De kennis van de vastgoed markt zit in de genen van het bedrijf. De oprichters zijn jaren actief geweest in de vastgoedmarkt, net als de meeste medewerkers. Met Flux kunt u rekenen op een partner met verstand van uw zaken:

  1. Als u de helpdesk belt, krijgt u niet te maken met belscripts en onnodige vragen.
  2. Kennis van zaken vergemakkelijkt in hoge mate ook het ontwikkelingstraject.

fluX toolbox

fluX heeft een toolbox ontwikkeld die het mogelijk maakt om zonder IT kennis een applicatie te maken:

  1. Time to market voor nieuwe applicaties / aanpassingen is kort
  2. Lange discussies over FO’s en TO’s behoren tot het verleden. fluX maakt een prototype op basis van haar eigen kennis. De klant beoordeelt het prototype. Wat u ziet, is wat u krijgt.

Onze Visie

Onze programma’s moeten bereikbaar zijn voor de massa om zo kwaliteit te verhogen, efficiënter te werken en informatie te delen. In de moderne samenleving delen mensen informatie door gebruik te maken van IT. Door grootschalig gebruik kunnen de IT kosten per gebruiker laag blijven. De vertaalslag van de wens van de gebruiker naar IT ontwikkeling wordt bemoeilijkt doordat meerdere functionarissen nodig zijn. Het business model van IT bedrijven is vaak nog geld verdienen met maatwerk en implementaties, niet met de verkoop van licenties. De schaalgrootte per implementatie is dan ook beperkt.

Een woud aan spreadsheets

In de vastgoedmarkt wordt dezelfde informatie onnodig vaak door meerdere partijen ingevoerd. Het gebruik van een web-based applicatie zorgt dat informatie kan worden gedeeld. De traditioneel hoge IT kosten hebben gezorgd voor een wild groei aan slecht beheersbare spreadsheets. De schaalgrootte van een implementatie verlaagt de kosten dusdanig dat een serieus IT programma bereikbaar wordt voor iedereen. De beveiliging van een serieus programma is beter te regelen dan (een woud aan losse) spreadsheets. Informatie in spreadsheets is moeilijk te aggregeren en te delen. Een serieus programma biedt daarvoor een oplossing.