Het taxatierapport in uw huisstijl

Wilt u onderscheidend zijn met uw organisatie? fluX biedt de mogelijkheid om het Taxatierapport te voorzien van uw eigen voorblad. Tevens kunnen wij belangrijke rapport elementen voorzien van uw huisstijlkleuren. Lees hier meer over de mogelijkheden.

fluX biedt sinds de introductie van VMS 2.0 alle gebruikers de mogelijkheid om het Taxatierapport (en alle bijlagen) te voorzien van uw huisstijl. Zo kunnen wij belangrijke rapportelementen voorzien van uw huisstijlkleuren, zodat u een Taxatierapport – inclusief alle bijlagen – kan presenteren die aansluit bij de huisstijl van uw organisatie. fluX biedt haar gebruikers twee verschillende opties:

  1. Alleen het wijzigen rapportkleuren | Kosten éénmalig EUR 60,-
  2. Wijzigen van de cover en rapportkleuren | Kosten éénmalig EUR 1.220,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief de jaarlijkse kosten van EUR 60,- per jaar per gebruiker

Wij kunnen voor u de volgende rapportelementen aanpassen:

Voorbeeldrapport met Huisstijlelementen | Kasstroom rapport

1. Rapport kopkleur element

De “Kopkleur” wordt toegepast op drie rapport elementen: 1, 4 en 5. Dit is de meest dominante rapportkleur en deze is terug te vinden op verschillende plekken voor een consistentie presentatie. Wij adviseren om hiervoor uw primaire huisstijlkleur te selecteren.

2. Tabel kopkleur

De “Tabelkopkleur” wordt toegepast op alle getoonde tabellen in het taxatierapport (2). De tabelkopkleur is opgebouwd uit twee stijlelementen. De achtergrondkleur en de fontkleur (letter kleur). Dit kan uw huisstijl kleur zijn maar bijvoorbeeld ook uw secundaire huisstijl kleur.

3. TMI Logo

Het TMI logo (3) zal alleen zichtbaar zijn voor gebruikers die aangesloten zijn bij TMI. Bent u niet aangesloten bij TMI dan zal het logo niet getoond worden.

4. Taxatierapport kop kleur

De kop “Taxatierapport” neemt de kleur over van Rapportkleur zoals omschreven in 1.

Voorbeeld huisstijl elementen | Taxatierapport

5. Taxatierapport inhoud aanduiding

De “Inhoud aanduiding” in het Taxatierapport is gebaseerd op de elementen zoals in 2 “Tabelkop kleur” is omschreven.

6. Paragraaf kleur

Het lettertype kleur kan door u – voor alle paragrafen in het “Taxatierapport” – gekozen worden. In het onderstaande voorbeeld is gekozen om voor dezelfde kleur te kiezen als het Rapportkop kleur.

Voorbeeld huisstijl elementen | Grafieken

7. Grafieklabel kleur

Een ander stijlelement is de label tekstkleur welke getoond wordt bij alle grafieken in het Taxatierapport en de bijlagen. Als kleur kunt hiervoor bijvoorbeeld uw secundaire huisstijl kleur voor kiezen.

Zodra u het gewenste ontwerp bij ons aan heeft aangeleverd zullen onze designers en programmeurs aan de slag gaan om uw eigen cover binnen het fluX VMS te implementeren. Het resultaat is dat ieder taxatierapport zal worden voorzien van uw eigen ontwerp, alle relevante gegevens worden dynamisch ingevuld.

Let op! Er zijn enkele ontwerprestricties van toepassing dit heeft te maken met de wijze waarop het Pdf rapport gegenereerd wordt. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om tekst over de foto van het object te laten lopen of grafische elementen hieraan toe te voegen (overlay). Download hieronder de ontwerpinstructies voor het aanleveren van een eigen rapport.

Voorbeeld covers taxatierapport

Uw custom rapport aanvragen

"*" indicates required fields

1Uw gegevens
2Kosten
3Rapportkleuren
4Aanvraag insturen
Naam